Logotip Congrés Internacional
 

Pàgina principal > Comunicacions


Comunicacions

Presentació de propostes


Termini de presentació de propostes: fins el 8 d'octubre de 2014.

Les persones interessades en presentar una comunicació hauran de:

 

Primer : Omplir aquest FORMULARI DE DADES [TERMINI TANCAT].Segon: Enviar un fitxer amb la proposta de la comunicació.

Aquesta proposta consisteix en un resum de la comunicació (arxiu en format .doc o .rtf) d'una extensió mínima de 6.000 caràcters amb espais i màxima de 10.000 caràcters amb espais. Haurà de seguir la plantilla que es facilita a continuació.


En el cas que la proposta respongui a una experiència educativa (descarregar plantilla), el resum haurà d'estar estructurat amb els apartats següents:

 • Títol
 • Nom i cognoms dels autors/es
 • Abstract de 1.200 caràcters amb espais
 • Objectius
 • Desenvolupament
 • Avaluació
 • Conclusions
 • Bibliografia
En el cas que la proposta respongui a una recerca educativa (descarregar plantilla), el resum haurà d'estar estructurat amb els apartats següents:
 • Títol
 • Nom i cognoms dels autors/es
 • Abstract de 1.200 caràcters amb espais
 • Objectius
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
 • Bibliografia

Avaluació de propostes


Les propostes rebudes seran avaluades per dos membres del comitè científic del IX Simposi.
Es prioritzaran les referides a experiències realitzades o en procés, centrades en la temàtica del Simposi.


Resolució del comitè científic


La resolució del comitè científic es comunicarà per correu electrònic a les persones interessades a partir del 28 d'octubre de 2014.


Comunicacions acceptades


Les persones que comptin amb una comunicació acceptada hauran d'enviar a la Secretaria del Simposi, abans del 7 de novembre de 2014, el text sencer i definitiu de la comunicació. (ATENCIÓ: Els textos que arribin amb posterioritat a aquesta data no podran ser inclosos en la publicació electrònica del Simposi).

El text definitiu haurà de tenir una extensió entre 12.000 i 20.000 caràcters amb espais. Haurà de seguir l’estructura proposada en el punt anterior en funció de si es tracta d’una experiència educativa o d’una recerca educativa.

Aquest text serà revisat pel Comité Científic i podrà ser inclòs o no en la publicació final del Simposi.

S'haurà d'enviar seguint el mateix procediment que per a l'enviament de la proposta de comunicació:

>> ENVIAR FITXER <<


Inscripció dels autors/es al Simposi

Cada comunicació acceptada podrà disposar d'una inscripció gratuïta al Simposi (Opció 1 – Inscripció al Simposi sencer). Cal indicar-ho al formulari de dades de la comunicació i la persona interessada haurà d'omplir el formulari d'inscripció.
La resta d'autors/es d'una comunicació que vulguin assistir al Simposi, hauran de formalitzar la inscripció i fer el pagament corresponent.

Presentació durant el Simposi

Cada comunicació disposarà de 30 minuts per a la seva presentació (20 minuts d'exposició + 10 minuts de preguntes i debat amb els assistents). A partir del 3 de novembre s'informarà els autors a través d'aquest web de la data, hora i espai concret on es presentarà cada comunicació.

Tots els espais de presentació de comunicacions disposen de projector i ordinador amb connexió a internet. En el cas que s'acompanyi l'exposició amb una presentació tipus Power Point, Prezi, etc. Caldrà enviar l'arxiu abans del 14 de novembre a la secretaria del Simposi (simposi.ice@udg.edu).


CertificacióL'organització expedirà certificació de presentació de comunicació a nom de l'autor/a o autors/es inscrits que assisteixin al Simposi i presentin la comunicació. En aquesta certificació hi constaran els noms de tots/es els autors/es de la comunicació.


Publicació


Està previst recollir en la publicació electrònica (amb ISBN) del Simposi una selecció de les intervencions presentades.

L'organització penjarà la publicació al web del Simposi.

 

 

Notes:
- L’organització del Simposi té previst difondre, publicar o comunicar el material de les contribucions incloses en el programa del Simposi, de forma íntegra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats de recerca i suport o il·lustració de la docència. Els/les autors/es participants al Simposi accepten, amb la seva participació, cedir de forma no exclusiva i per a aquestes finalitats, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació que els corresponen com a autors/es, autoritzant a l'organització a portar a terme la difusió, publicació o comunicació del material per qualsevol mitjà, inclòs Internet i autoritza expressament la seva incorporació a una base de dades electrònica d’accés obert.
Organitza:   ICE - Universitat de Girona          ICE - Universitat de Barcelona


Optimitzat per a una resolució de 1024 x 768 i navegadors Internet Explorer 6 i Firefox 1.0.7.