Laboratori
de Fonètica
 
   
   Recursos

Dins aquest apartat de Recursos s’hi troben diversos tipus de materials que poden ser de molta utilitat per als estudiants universitaris de les assignatures relacionades amb la fonètica i la fonología, així com per a docents d’aquestes matèries, que poden fer-los servir com a complement a les seves classes.

El material que s’inclou a l’apartat de Recursos s’ha produït gràcies al suport del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant un ajut MQD.

 

 


 
dsdfsaadfs
 

Laboratori de fonètica
Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 - Girona

labfon@udg.es