Pràctiques  
   
   Pràctiques

Les pràctiques que s'inclouen en aquestes pàgines estan pensades com a material complementari a les classes presencials, i per tant no pretenen en cap moment substituir l’explicació teòrica del professor. Poden servir com a exercici  previ a la classe, de manera que l’estudiant treballi a casa i es comentin els resultats posteriorment en un tipus de sessió més participativa, o bé com a material de reforç. En alguns casos s’hi ha introduït una mínima explicació teòrica, especialment si són temes que queden més allunyats dels continguts bàsics de les assignatures.

Aquestes pràctiques inclouen enllaços a altres pàgines web i material sonor per treballar amb el programa Praat.

 


 
dsdfsaadfs
 

Laboratori de fonètica
Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 - Girona

labfon@udg.es