Pàgina principal > Presentació


Presentació

Les II Jornades TIC i Educació són la segona edició d'unes trobades de professionals de l’educació que tenen l'objectiu d’oferir un espai de reflexió i d'intercanvi d'experiències al voltant de l’ús de les eines TIC en els processos d'ensenyament-aprenentatge i en l'organització, que es desenvolupen al centre i a l'aula.


Aquestes jornades volen:

Els infants i joves dels nivells d’educació obligatòria són considerats els “aprenents del nou mil•lenni” perquè han nascut i viuen en un món en el qual les tecnologies digitals formen part del seu entorn quotidià.

 

Els nous currículums subscriuen el paper que les TIC tenen en la societat actual i el valor que poden tenir en els processos d’aprenentatge marcant, com a una de les competències metodològiques que han de tenir els joves en acabar l’educació secundària obligatòria, el Tractament de la informació i competència digital.

 

En aquest context, els centres es troben davant del repte que representa donar respostes a les necessitats educatives de l’alumnat. Per això, considerem que és interessant difondre aquestes experiències en un espai que permeti el debat i la reflexió.

 


Edicions anteriors

 

I Jornades TIC i Educació (15 i 16 d'octubre de 2010)