Logotip Jornada de Bones Pràctiques

Imatge

Pàgina principal > Presentació


Presentació

La nostra universitat es troba en un moment de canvis produïts per la implantació dels nous graus i l’adaptació de les metodologies docents a l’esperit del Pla de Bolonya. En aquest procés sorgeixen iniciatives que persegueixen millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat universitari.

Des de l’ICE es considera important difondre aquestes experiències de bones pràctiques conduïdes per professorat dels diferents centres de la nostra universitat. L’interès d’aquesta difusió rau en el propòsit de donar a conèixer aquestes actuacions, d’aprendre els uns dels altres i de proporcionar orientacions per al desenvolupament de noves iniciatives.

Amb aquest motiu, el proper mes de juny es celebrarà la 1ª Jornada de Bones Pràctiques com una de les actuacions complementàries a les línies d’actuació previstes per l’ICE en el PLA MARC DE FORMACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UdG 2009-2013 (aprovat pel Consell de govern de la Universitat de Girona en la sessió núm. 3/29 de 2 d’abril de 2009).

En els darrers anys el concepte de bones pràctiques, ha anat arrelant en el camp de l’educació amb la idea de que són quelcom més que “pràctiques bones”. La UNESCO, en el marc del programa MOST (Management of Social Tranformations), especifica que les bones pràctiques han de ser:

  • Innovadores: han d’aportar solucions noves o creatives.
  • Efectives: han de demostrar tenir un impacte positiu i tangible sobre la millora.
  • Sostenibles: per les seves exigències socials, econòmiques i medioambientals, per tal que es puguin mantenir en el temps i puguin produir efectes duradors.
  • Replicables: han de servir de model per desenvolupar polítiques, iniciatives i actuacions en altres llocs.
A la fi, s’entén que una bona pràctica docent és aquella iniciativa, política o model d’actuació que millora els processos i els resultats educatius dels alumnes.

Atès que l’àmbit docent és força ampli, es poden trobar bones pràctiques referides a temes ben diversos com ara metodologies, procediments, assessoraments, formes de seguiment, pràctiques d’avaluació, desenvolupament i avaluació de les competències…

Notícies

Publicació

Els projectes i experiències presentats a les Jornades estan disponibles al repositori digital de la UdG.


Organitza:   ICE - Universitat de Girona


Optimitzat per a una resolució de 1024 x 768 i navegadors Internet Explorer 6 i Firefox 1.0.7.