Laboratori
de Fonètica
 
   
   


Presentació

És un laboratori docent dels Estudis de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola i s'hi fan pràctiques de les matèries de fonètica i fonologia, d'ortografia i ortofonia, d'audició i llenguatge i de dialectologia. Disposa dels instruments que fan falta per a l'anàlisi acústica i articulatòria de la parla i per a la realització de proves de percepció. S'hi pot consultar un fons d'articles especialitzats i bases de dades sobre els inventaris i les formes de realització dels sons de les llengües del món. Hi ha una col·lecció àmplia d'exercicis originals d'autoaprenentatge que són a disposició dels estudiants.

 

 


És també un laboratori de recerca que dóna servei als investigadors que hi treballen. Els investigadors habituals de la UdG estan adscrits al Departament de Filologia i Filosofia, però hi ha una col·laboració important amb altres departaments de la UdG i amb investigadors de fora (especialment de la Universitat de Califòrnia). Els professors i els becaris del laboratori han organitzat conjuntament diversos congressos, nacionals i internacionals.

 

 

 

Les eines i els recursos del laboratori i els investigadors que hi fan recerca estan oberts a les necessitats que planteja la formació d'investigadors en les àrees relacionades amb la llengua parlada. Els projectes del laboratori són públics i el laboratori és a la disposició de qui hi tingui interès.

 
dsdfsaadfs
 

Laboratori de fonètica
Facultat de Lletres
Pl. Ferrater Mora, 1
17071 - Girona

labfon@udg.es